Regulament Campanie 25 de zile - 25 de cadouri

1.    Denumirea campaniei: 25 de zile - 25 de Cadouri

2.    Definitii:

Organizator: organizatorul acestei campanii este Natural Parenting SRL-D Cui: RO 35363696; Nr.ORC/an: J23/4607/2015

Campanie: 25 de zile - 25 de cadouri

Participant: persoanele care indeplinesc conditiile de eligibilitate de la punctul 3.

Regulament: prezentul document ce prezinta detaliile campaniei.

3.     Eligibilitate:

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, avand varsta peste 18 ani impliniti pana la inceputul Campaniei (respectiv 01.12.2017) si cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei.

4.     Perioada desfasurarii campaniei:

1-25 Decembrie 2017 in magazinul online www.pufushop.ro

5.     Regulamentul oficial :

-            Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe intreaga durata a campaniei in format electronic prin accesarea paginii Organizatorului www.pufushop.ro AICI

-            Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei fara instiintarea in prealabil a Participantilor. Orice modificari/completari aduse acestui Regulament vor fi comunicate catre Participanti prin afisarea lor pe pagina Organizatorului AICI

6.     Dreptul de participare:

Se pot inscrie in vederea participarii la campanie persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau resedinta in Romania care au implinit varsta de 18 ani in momentul inceperii prezentei Campanii (01.12.2017).

7.    Mecanismul Campaniei

-            In perioada 1-25 decembrie 2017 pe prima pagina a site-ului www.pufushop.ro va aparea produsul numit CADOUL ZILEI.  Acesta va fi diferit pt fiecare zi a campaniei, va fi disponibil o singura bucata in stoc si va avea discount de 100%.

-            Produsul CADOUL ZILEI  va fi anuntat doar in ziua disponibilitatii sale online intr-un interval de timp aleator pe parcursul celor 24 ore.

-            Produsul CADOUL ZILEI  va fi adaugat in cos si comanda va fi finalizata, confirmata telefonic si expediata prin Fan Courier.

-            Adaugarea produsului CADOUL ZILEI in cos nu presupune rezervarea acestuia, ci numai finalizarea comenzii (cand produsul nu mai este disponibil comanda nu poate fi finalizata)!

-            Produsul  CADOUL ZILEI  va beneficia de transport gratuit in aria de acoperire Fan Courier (chiar daca acesta figureaza la finalizarea comenzii din natura implementarii online).

-            Este disponibil un singur produs CADOUL ZILEI/zi, afisat pe prima pagina a site-ului www.pufushop.ro

-            Produsul CADOUL ZILEInu poate fi schimbat cu alte produse similare (ex:  marime, culoare, model)

-            Nu poate fi solicitata contravaloarea in bani/voucher/card de cumparaturi a produsului CADOUL ZILEI

-            Participantul care finalizeaza comanda, dupa confirmare si livrare va fi anuntat pe pagina Facebook Pufu Shop AICI

-            Dupa primirea produsului CADOUL ZILEI, Participantul va posta o poza pe pagina oficiala de Facebook Pufu Shop AICI

      Participarea la Campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si  neechivoca a prezentului Regulament. Participarea la Campanie este voluntara.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

8.     Forta majora

 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin publicarea unui anunt in acest sens pe paginile de Internet mentionate anterior.

9.    Litigii si fraude

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor putea inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente material si teritorial conform legii in vigoare la aparitia litigiului.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Campaniei, inclusiv de procedura de atribuire a Premiului se vor putea transmite, in format electronic, la email contact@pufushop.ro sau, in format letric, la adresa Organizatorului: str Amurgului, nr 42, Popesti Leordeni, Ilfov, cod 077160, pe toata durata Campaniei, asa cum este reglementata in prezentul Regulament, precum si ulterior finalizarii ei dar nu mai tarziu de data de 05.01.2018. Organizatorul va comunica un raspuns persoanelor care au formulat reclamatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii lor. Reclamatiile transmise ulterior acestei date vor fi considerate tardive, Organizatorul nemaiavand obligatia de a le solutiona.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera si sterge orice comentariu, postare sau mesaj care contin limbaj licentios, neadecvat sau amenintari la adresa Organizatorului sau a altor participanti la Campanie.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), societatea Natural Parenting SRL-D, prelucreaza datele cu caracter personal care îi sunt dezvaluite de catre Participanti în vederea participarii la Campanie, a atribuirii Premiului, respectiv a indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului, cu bunacredinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Urmatoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata Campaniei si utilizate în scopul prevazut mai sus de la Participantii care vor participa la procedura de revendicare si atribuire a Premiului: Nume, Prenume, Adresa de Livrare, Telefon si Adresa e-mail. Prin participarea la Campanie si completarea Datelor Personale în in formularele/declaratiile remise Organizatorului, Participantii îsi exprima acordul explicit pentru prelucrarea acestor Date Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectarea, utilizarea si stocarea acestora) în scopul desfasurarii prezentei Campanii si a atribuirii Premiului . Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Campania. Refuzul comunicarii Datelor personale atrage invalidarea castigatorului si imposibilitatea acordarii Premiului.

Prin participarea la Campanie, Participantii îsi exprima acordul în mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa fie incarcate si stocate în baza de date a Organizatorului în vederea indeplinirii scopului prevazut mai sus, dar si în scopul transmiterii catre Participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct. Participantii îsi exprima acordul ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate în vederea promovarii produselor si serviciilor Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, direct sau prin partenerii contractuali, cum ar fi, dar fara a se limita la:

 transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse;

 transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. email) a informatiilor privind servicii si produse;

 realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

 analize statistice

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti.

Participarea la Campanie constituie consimtamantul expres si prealabil al castigatorului Premiului referitor la faptul ca numele si prenumele, castigul, imaginea (poza de postare pe pagina oficiala Facebook) pot fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare si folosite în materialele publicitare si de prezentare ale Organizatorului fara niciun fel de plata sau beneficiu.

Participantul îsi poate retrage acest acord, printr-o cerere scrisa, în orice moment, fara sa sufere prejudicii. Fiecare Participant are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care îl vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand în acest sens o cerere scrisa, semnata si datata la adresa Str Amurgului, nr 42, Popesti Leordeni, ilfov, cod 077160, in atentia departamentului de marketing.

La cererea Participantilor, adresata în scris la sediul Organizatorului, acesta se obliga, în functie de solicitare:

 sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

 sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

 sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Persoanele participante la Campanie, în calitate de persoane vizate, beneficiază conform Legii nr. 677/2001, de dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001. Persoanele înscrise în Program au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului la adresa sediului social indicata in acest Regulament , modificarea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 / 2001. 10.11. Participantii au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Prin valorificarea oricăruia din avantajele si beneficiile presupuse de calitatea de Participant la aceasta Campanie, orice persoana confirma că este de acord cu termenii acestui Regulament si ca își exprima in mod expres si neechivoc consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale completate la utilizarea formularelor sau a declaratiilor si a oricaror documente care presupun remiterea de Date personale, indicate in Regulament.

Organizator

Natural Parenting SRL-D